Leczenie ADHD u dzieci - Warszawa

Czasami trudności z nauką jakie dziecko napotyka na swojej drodze nie wynikają z tego, że nie chce ono czynnie uczestniczyć w szkolnych obowiązkach. Rodzice dzieci mających nagminne trudności ze skupieniem uwagi na pewno wiedzą jaki trud przynosi to nie tylko im, ale w szczególności ich dziecku. Szczególnie, że wystarczy właściwie cokolwiek, by tę trudno zdobytą uwagę rozproszyć. Niekiedy przyczyną takiego stanu rzeczy jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli potocznie tzw. ADHD. Zaburzenie to może jednak przypominać wiele innych problemów na podłożu neurologicznym, dlatego potrzebna jest specjalistyczna diagnoza przeprowadzona przez psychologa. Centrum Medyczne Salus Pro Domo w Warszawie specjalizuje się w diagnozie i leczeniu ADHD.

Leczenie ADHD u dzieci w Warszawie

Terapia ADHD w Warszawie

Obecnie będąc pacjentem ze zdiagnozowanym ADHD można liczyć na kompleksowe leczenie. W jego skład będzie wchodziło wsparcie farmakologiczne, jak również terapia z psychologiem. W trakcie terapii stosuje się się strategie behawioralne i poznawczo-behawioralne mające na celu pomoc dziecku w asymilacji z otoczeniem. Szczególnej uwadze podlega kształcenie umiejętności koncentracji, sposobów percepcji i samokontroli. Profesjonalne leczenie polega jednak na wieloletnim oraz stabilnym kontakcie z psychoterapeutą, dlatego warto wybrać miejsce, które specjalizuje się w diagnozie i leczeniu ADHD. Rodzice powinni rozważyć uczestnictwo w programach terapeutycznych, których celem jest wdrożenie najlepszych sposobów nauki i wychowania dziecka mającego ADHD.

Diagnoza ADHD u dzieci Warszawa

Centrum Medyczne Salus Pro Domo w Warszawie od wielu lat zajmuje się problemem nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci. Dzięki temu pracujący tam specjaliści wiedzą jak istotnym jest, aby wykluczyć inne problemy. Na przykład dziecko chore na padaczkę może mieć podobne problemy ze skupieniem uwagi, co dziecko ze zdiagnozowanym ADHD. Właściwa diagnoza wymaga wszechstronnej oraz wielopłaszczyznowej obserwacji małego pacjenta. W niektórych przypadkach psycholog prowadzący diagnozę może prosić o wsparcie lekarza psychiatrę, którego zadaniem będzie jej weryfikacja. Diagnoza jest jednak dopiero początkiem pracy, stojącej przed dzieckiem oraz rodzicami. Na szczęście współcześnie są ludzie, którzy profesjonalnie zajmują się tym tematem.

Terapia grupowa dzieci z ADHD Warszawa

Terapia grupowa jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla dzieci leczonych pod kątem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Dzięki takiej terapii dziecko będzie mogło w komfortowych warunkach uczyć się rozumienia obowiązujących zasad oraz norm społecznych. Dla najmłodszych pacjentów terapia grupowa będzie przybierała formę zabawy. Zadania, które dzieci będą wykonywały w domu po zakończonych zajęciach grupowych będą zawsze zależne od szczegółowej diagnozy i indywidualne dla każdego uczestnika terapii. Terapia grupowa będzie dla dzieci prawdopodobnie również wspaniałym doświadczeniem ze względu na uczestnictwo w niej rówieśników o podobnych problemach. Sprawi to, że dziecko będzie czuło się mniej wyobcowane.